page-b
  • Ic card pre-paid water meter ic

    Thẻ ic đồng hồ nước trả trước ic

    Đồng hồ nước thông minh sử dụng điều khiển van thông minh làm bàn cơ sở. Gắn MCU của hộp thiết bị quang điện tử, mô-đun giao tiếp và mạch điều khiển trong hộp đếm. do công ty chúng tôi phát triển và sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật GB / T778.1, CJ / T188, CJ / T224.
  • Smart remote water meter

    Đồng hồ nước từ xa thông minh

    Đồng hồ nước thông minh sử dụng điều khiển van thông minh làm bàn cơ sở. Gắn MCU của hộp thiết bị quang điện tử, mô-đun giao tiếp và mạch điều khiển trong hộp đếm. do công ty chúng tôi phát triển và sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật GB / T778.1, CJ / T188, CJ / T224.