page-b
  • Power strip

    Dải điện

    Nó là một ổ cắm có chức năng tự động nhận dạng việc sử dụng điện của thiết bị và chuyển đổi hoạt động. Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong điều khiển liên kết giữa TV gia đình, hộp giải mã tín hiệu và âm thanh nổi, cũng như điều khiển liên kết giữa máy tính và máy in trong các doanh nghiệp và tổ chức. Để đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.