page-b

Công nghiệp Tin tức

  • Triển vọng tương lai của đồng hồ đo năng lượng điện trả trước

    Với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, sản phẩm đồng hồ đo điện trả trước đã ra đời, không chỉ giúp giảm thiểu hiệu quả hóa đơn tiền điện của người dùng ở một số vùng miền, mà còn mang lại sự tiện lợi cho hệ thống điện, đồng thời bảo vệ an toàn điện năng tốt hơn. Vậy thì ...
    Đọc thêm
  • giám sát tiêu thụ năng lượng "quản gia"

    Hiện các công ty đang thử nhiều phương pháp khác nhau để tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và giảm chi phí sản xuất. Ví dụ, quản lý quyền lực truyền thống sử dụng các phương pháp thủ công để sao chép và giải quyết, có các vấn đề như tính nhất quán kém, tính kịp thời thấp và khó quản lý. Làm thế nào thời gian thực có thể ...
    Đọc thêm