page-b

tin tức công ty

  • Hệ thống bán điện trả trước bằng thẻ IC Hướng dẫn

    Phần 1 : Chương trình chung 1. Nền tảng Hệ thống hậu cần là một hệ thống quản lý khổng lồ. Quản lý tiêu thụ điện trong các xí nghiệp, khu tập thể, chung cư là một phần quan trọng trong đó. Trộm cắp điện, rò rỉ điện, quá tải điện tại các xí nghiệp, khu tập thể, ...
    Đọc thêm