page-b
  • Electric energy efficiency monitoring terminal (4 channels)

    Thiết bị đầu cuối giám sát hiệu quả năng lượng điện (4 kênh)

    Thiết bị đầu cuối giám sát hiệu suất năng lượng điện (4 kênh) là một sản phẩm đo lường năng lượng mới do công ty chúng tôi phát triển và sản xuất. Sản phẩm này sử dụng các mạch tích hợp quy mô lớn và quy trình sản xuất SMT, với các chức năng như đo năng lượng điện, xử lý dữ liệu, giám sát thời gian thực và tương tác thông tin.