page-b
  • concentrator

    máy tập trung

    Bộ tập trung DJGZ23-SW10 là sản phẩm thông minh mới nhất do Senwei phát triển. Nó kết hợp công nghệ thông tin di động hiện đại, công nghệ máy tính, công nghệ đo lường điện năng. Áp dụng GPRS (CDMA hoặc mạng có dây) và trạm chủ giám sát để thực hiện truyền dữ liệu từ xa, thu thập dữ liệu thông qua lấy mẫu AD nhanh và thực hiện xử lý dữ liệu, ghi dữ liệu và lưu trữ dữ liệu thông qua hoạt động của bộ xử lý trung tâm.