page-b
  • 3PHASE 4WIRE ENERGY METER

    MÁY ĐO NĂNG LƯỢNG 3PHASE 4WIRE

    Điều này sử dụng vỏ phi kim loại chống cháy, có kích thước nhẹ và dễ lắp đặt; nó thu thập chỉ báo năng lượng thời gian thực của mỗi đồng hồ năng lượng, chỉ báo năng lượng đóng băng điểm 0 hàng ngày và đọc đồng hồ chỉ báo năng lượng đông lạnh điểm 0 hàng ngày; Cài đặt từ xa và cục bộ và chương trình đọc đồng hồ truy vấn.